KESHILLI I LARTE GJYQESOR – SHPALLJE FITUESI

Specialist  në Sektorin e Burimeve Njerëzore dhe Trajnimit të Magjistrantëve , pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor , kandidati fitues është :

  • Etleva Vila  71.20 pikë  (  etleva  )