KESHILLI I LARTE GJYQESOR – SHPALLJE FITUESI

Sektori i Statistikës & Arkivës :

Kandidatët e kualifikuar, për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit janë :

1- Bruno Sulejmani

2- Elisa Koromani

3- Suela Haxhija

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 14.10.2019 ora 10.00 në Këshillin e Lartë Gjyqësor.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.10.2019 ora 12.00 në Këshillin e Lartë Gjyqësor.