INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT SHPALLJE FITUESI

INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

  • Specialist i I-rë në Drejtorinë e Studimeve, Kategoria III-b
  • Specialist arkiv-protokolli/Sekretar drejtori, Kategoria: IV-b
  • PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim_i_verifikimit_paraprak! (1)