INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT SHPALLJE FITUESI

INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN Për 1 (një) vend në pozicionin Sekretare/Protokoll – Sekretar i Drejtorit Ekzekutiv në ISKK

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim Fituesi