INSTITUTI I STATISTIKAVE – VENDE TE LIRA PUNE

  • Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe VKM-së nr.242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”

1.Kodi 67 – Pergjegjes – Sektori Llogarive Kombëtare Vjetore, Drejtoria e LlogariveKombetare –       kategoria: III-a

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Kodi 67_ Pergjegjes Sektori LLogarive Kombetare Vjetore