INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

INSTITUTI I STATISTIKAVE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1.      Kodi 79 – Pergjegjes – Sektori Zhvillimit te Statistikave Sociale

2.      Kodi 80 – Pergjegjes – Sektori Nivelit te Jeteses

3.      Kodi 81 – Pergjegjes – Sektori Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit

4.      Kodi 82 – Pergjegjes – Sektori Llogarive Kombetare Vjetore

5.      Kodi 83 _ Pergjegjes _ Zyra Rajonale Statistikore Durres

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive (2)

PER APLIKIM ONLINE KLIKONI NE LINKUN E INSTAT http://rekrutime.instat.gov.al/