INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

2 (DY) SPECIALISTË NË SEKTORIN E FINANCËS NË KUADËR TË AKTIVETETEVE TË CENS 2020 Drejtoria e Burimeve Njerezore njofton se për grupine pozicioneve:

2 (DY) SPECIALISTË NË SEKTORIN E FINANCËS NË KUADËR TË AKTIVETETEVE TË CENS 2020 Aplikantet e kualikuar per te vazhduar ne fazen tjeter jane:

/Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Anxhela Petriti

2. Besjana Shala

3. Jola Struga

4. Kristina Valteri

5. Kristina Pushi

6. Lavdie Bardhoshi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë1/10/2020 12:00:00 AM Testimi me shkrim do te zhvillohet në datë 10.01.2020, ora 10:00