INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS VENDE TE LIRA PUNE

INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS VENDE TE LIRA PUNE

Për pozicionin:

Specialist për Median e Shkruar dhe Vizive, pranë Sektorit të Medias, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Median

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR njoftim per shpallje, per vendin vakant, specialist per median e shkruar dhe vizive