Institucioni i Presidentit të Republikës – Shpallje fituesi