INSTAT – Verifikim paraprak

1. Specialist – Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 23_ Rezultatet paraprake te fituesit per pranim ne sherbim civil

 

2. Pergjegjes – Sektori i Statistikave te Popullesise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave Kategoria: III-a

Kodi 39_ verifikimi paraprak per levizje paralele

 

3. Specialist – Sektori i Tregtise se Jashtme, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave Kategoria: III- .

-Specialist – Sektori i mimeve, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-

Kodi 51_ Verifikimi paraprak per levizje paralele

 

4. Specialist – Sektori i Statistikave te Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria e Statistikave te Bujesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-

Kodi 52_ Verifikimi paraprak per levizje paralele