INSTAT – Shpallje fituesi

1. Specialist – Sektori i Publikimeve dhe Marketingut, retoria e Komunikimit dhe Publikimeve, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 27_rezultate perfundimtare per pranim ne sherbim civil

 

2. Specialist – Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 23_rezultate perfundimtare per levizje paralele