INSTAT – Shpallje fituesi

Specialist – Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit, , Instituti Statistikave

23-lista e fituesit

 

Specialist – Sektori i Publikimeve dhe Marketingut, retoria e Komunikimit dhe Publikimeve, , Instituti Statistikave

27-liste fituesi