INSTAT – Publikim vend i lire pune

Specialist – Sektori i Statistikave te Mjedisit dhe Pyjeve, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kodi 52 _ Specialist ne Sektorin e Mjedisit dhe Pyjeve