Inspektori të Lartë të Drejtësisë REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Inspektorit të Lartë të Drejtësisë REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONET DREJTOR I DREJTORISE JURIDIKE DHE MARRDHENIEVE ME JASHTE

5 NDIHMES INSPEKTORE

3 SPECIALISTE NE SEKTORIN ME MARRDHENIET ME JASHTE DHE ME PUBLIKUN

PER ME TEPER KLKLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR ILD