GJYKATA KUSHTETUESE, VERIFIKIM PARAPRAK

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë të teknologjisë së informacionit (IT)” në Drejtorinë Gjyqësore dhe Dokumentacionit, kategoria IV-1.

 

Nuk ka kandidatë

 

 

 

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurat e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin “Specialist/e i/e nivelit të lartë, e statistikës, shërbimeve të bibliotekës dhe veprimtarive shkencore” në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe me Jashtë, kategoria IV-1.

Nuk ka kandidatë