GJYKATA KUSHTETUESE – Vende te lira pune

Specialist/e i/e arkivit në Drejtorinë Gjyqësore dhe të Dokumentacionit

Njoftim publik-dt.16.07.2019