GJYKATA KUSHTETUESE – SHPALLJE FITUESI

  • Përgjegjës/e(Shef/e) i/e sektorit të Financës në  Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore kategoria III -A, shpall fituese :
    Znj. Diana Zebi me 98.0 pikë.