GJYKATA KUSHTETUESE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, bazuar në Ligjin nr.8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin e funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, i ndryshuar, si dhe vendimit nr. 13, datë 13.09.2022 të Mbledhjes së Gjyqtarëve, për procedurën e lëvizjes paralele për vendin e lirë të punës në pozicionin “Asistent/e i/e Sekretarit të Përgjithshëm – kategoria III-b” në Gjykatën Kushtetuese, nga Drejtoria Ekonomike dhe Burimeve Njerëzore u shpall fitues:

 

Ervina QËNDRO vendi i parë 89 pikë