Gjykata Kushtetuese, Rezultatet e Verifikimit Paraprak

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurën e ngritjes në detyrë në shërbimin civil, në kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionin

  • “Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike, Prokurimeve dhe Teknologjisë së Informacionit”, kategoria I, klasa I-3.

Nuk ka kandidate per kete vend te lire pune.