GJYKATA KUSHTETUESE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil, në kategorinë e mesme drejtuese, për pozicionin

  • “Drejtor i Drejtorisë së Shërbimeve Juridike, Prokurimeve dhe Teknologjisë së Informacionit”, kategoria I, klasa I-3.

 

Nuk ka kandidatë për të vazhduar konkurrimin.