GJYKATA KUSHTETUESE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Lista e kandidatëve që kanë paraqitur kërkesë për procedurën e lëvizjes paralele në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin

  • “Specialist/e i/e nivelit të lartë” në Drejtorinë Gjyqësore dhe Dokumentacionit, kategoria IV, klasa III-3.

Nuk ka kandidate, per pozicionin e mesiperm.