GJYKATA KUSHTETUESE KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT – Shpallje vend i lire pune