GJYKATA E POSAÇME E APELIT PËR KORRUPSIONIN DHE KRIMIN E ORGANIZUAR, VEND I LIRË PUNE

Bazuar ne ligjin nr. 98/2016 datë 06.10.2016 “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”, Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, shpall konkurrimin për 1(një) vend të lirë pune, si më poshtë :

– Për 1 (një) vend, në pozicionin Shofer, pranë Gjykatës së Posaçme të Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Njoftim per vend te lire pune -ne pozicionin SHOFER (1)

(1) deklaratat e kandidateve-B (4)