ENTI KOMBETAR I BANESAVE, VEND I LIRE PUNE

Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetëfinancim, në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.198, datë 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave,

Shpall vend te lire pune

  • “Specialist IT’ ne Drejtorine e Sherbimeve Mbeshtetese te EKB-se,

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: ENTI KOMBETAR