Enti Kombëtar i Banesave, Vend i lire pune

Enti Kombëtar i Banesave është institucion me vetëfinancim, në varësi të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit i pajisur me personalitet juridik, i krijuar për një kohëzgjatje të pacaktuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr.198, datë 04.05.1993, “Për krijimin e Entit Kombëtar të Banesave,

Shpall vendin e lire per:

  • “Specialist Auditues” ne Drejtorine te EKB-se Tirane.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim – Shpallje per Vend Vakant Specialist Auditues