Drejtoria Rajonale E Qendres Levizese Te Formimit Profesional Publik Per Zonen Verilindore – Vende të lira pune