Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve VERIFIKIM PARAPRAK

Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve VERIFIKIM PARAPRAK

PER POZICIONIN Përgjegjëse në Çerdhen nr. 57. Bashkia Tiranë

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Përgjegjëse në Çerdhen nr. 57. Bashkia Tiranë” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 16.06.2020 nga ora 10:00 deri më 12:00.
 • Andia Mborja
 • Eneida Hoxha
 • Anila Xhaferaj
 • Sonja Gjyli
 • Vjosana Troci
 • Jasmina Gjirja
 • Ermonela Ajdinaj
 • Deshira Djaloshi
 • Teuta Guri
 • Armela Peqini
 • Ermionela Caushaj
 • Enkeleda Sallaku
APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

                

 

Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve