DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE – SHPALLJE FITUESI

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin :
  1. “Specialist i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve (Kategoria/ Klasa III-b, Grupi 1/2).”

Komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 09.09.2020 nga ora 10:00 deri më 11:30.

  • Matilda Thomollari
  • Ujvara Lamnica
  • Adriana Selamaj
  • Arsenida Gjuzi
  • Daniela Llaka
  • Majlinda Marku

APLIKIMET SHPALLEN TË MBYLLURA

*Adresa: “Rruga e Barrikadave”, Çerdhja Nr.1 kati i trete.

Drejtoria e Përgjithshme e Çerdheve dhe Kopshteve

 

Bashkia Tiranë