DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE SHPALLJE FITUESI

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ÇERDHEVE DHE KOPSHTEVE SHPALLJE FITUESI

Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Specialist I ( i parë) Mjek” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 29.07.2020 nga ora 09:30 deri më 10:00.

 

  • Dallendyshe Mehilli

 

  • Pas mbledhjes dhe vlerësimit të CV-ve të aplikuesve për pozicionin “Përgjegjëse në Sektorin e Financës” komisioni vlersues ka përzgjedhur këto emra për fazën e intervistimit më dt. 29.07.2020 nga ora 09:00 deri më 10:00.

     

    • Elisa Kopeci
    • Besa Cara