Drejtori Rajonale e Formimit Profesional Publik – Shpallje vendesh pune