Drejtori Rajonale e Formimit Profesional Publik Nr.4 Tirane – Vend i lire pune

DRFPP-4 shpall konkurimin për vendin e lire, instruktor me kohe te pjesshme per kurset:

  1. Elektroauto

Vende Vakante