BASHKlA SHIJAK, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te Ligjit nr.152/2015 “Per sherbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimin” Bashkia
Shijak shpall pozicionin e vendit te lire te punes per:

  • 1 ( nje) punonjes zjarrfikes te nivelit baze.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 776-776.5-14-17