BASHKIMA MALLAKASTER – NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

NJOFTIM I LISTËS PËRFUNDIMTARE TË REZULTATIT PËR VERIFIKIMET PARAPRAKE PËR PRANIMET NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL.

1-  Për  pozicionin : Përgjegjës Sektori,Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të territorit , kategoria  III-a/1

Kandidatët për të vazhduar fazën e dytë të vlerësimit janë:

  • Mirel Mehmetaj

 

Njoftim per fazen e verifikimit paraprak PER PRANIM NGA JASHTE SISTEMIT TE SHERBIMIT CIVIL. SHKP