BASHKIA VORE VERIFIKIM PARAPRAK

BASHKIA VORE VERIFIKIM PARAPRAK

1 DREJTOR NE SHERBIMET PUBLIKE

2 SPECIALISTE PROTOKOLLI

2 SPECIALISTE TE BURIMEVE NJEREZORE

1 SPECIALIST I ADMINISTRIMT TE REGJISTRIT GIS

1 SPECIALIST NE SEKTORIN E PROKURIMEVE PUBLIKE

1 SPECIALISTE INSPEKTOR VETERINAR

1 SPECIALIST NE SEKTORIN E MENAXHIMIT TE INFRASTRUKTURES ARSIMORE

Njoftim_per_publikim,_Bashkia_Vore (1)