BASHKIA VORE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA VORE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

pergjegjes ne sektorin e pronave private,

pergjegjes ne sektorin pronave publike

pergjegjes ne sektorin e planifikimit dhe projekteve strategjike

specialist ndihmes ekonomike ne njesine administrative,

specialist urbanistikes ligjore

specialist finance sektori i menaxhimit te borxhit

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITURarchive (2)