BASHKIA VORE VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA VORE  SHPALLJE VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

1 DREJTOR NE SHERBIMET PUBLIKE

2 SPECIALISTE PROTOKOLLI

2 SPECIALISTE TE BURIMEVE NJEREZORE

1 SPECIALIST I ADMINISTRIMT TE REGJISTRIT GIS

1 SPECIALIST NE SEKTORIN E PROKURIMEVE PUBLIKE

1 SPECIALISTE INSPEKTOR VETERINAR

1 SPECIALIST NE SEKTROIN E MENAXHIMIT TE INFRASTRUKTURES ARSIMORE

PER ME TEPER KLIKONI LINKUN BASHKENGJITUR Fw__Njoftim_per_publikim (1)