BASHKIA VORË, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.89/2022 “Për policinë Bashkiake”, po ju dërgojmë njoftimin për publikim të rezultateve të konkursit për procedurën si më poshtë:

Procedura e Policisë Bashkiake për pozicionin:

  • Polic në Policinë Bashkiake

Kandidati fitues është: Z. Fatjon Shehu me 91 pikë