BASHKIA VORE SHPALLJE FITUESI

BASHKIA VORE SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONET

PERGJEGJES NE SEKTORIN E PRONAVE PRIVATE

PERGJEGJES NE SEKTORIN E PRONAVE PUBLIKE

PERGJEGJES NE SEKTORIN E PLANIFIKIMT DHE PROJEKTEVE STRATEGJIKE

SPECIALIST FINANCE

SPECIALIST I URBANISTIKES LIGJORE

SPECIALIST I NDIHMES EKONOMIKE

PERGJEGJES NE SEKTORIN E PLANIFIKIMT DHE PROJEKTEVE STRATEGJIKE

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive