Bashkia Vlore VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Vlore VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN

Specialist Pranimi” në Drejtorinë e Taskave dhe Tarifave Vendore.
PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR1. PERSHKRIMI