Bashkia Vlorë, Shpallje fituesi

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist” në Sektorin e Buxhetit dhe Njësinë e Prokurimit, me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall rezultatin përfundimtar të konkurentëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë:

1. Marseida Shehaj

2. Sara Zhapa

3. Afrodhiti Panozaqi

4. Enxhi Kolumçaj

5. Kjara Sinaj

6. Marjola Dulaj

7. Migena Canaj