Bashkia Vlorë SHPALLJE FITUESI

Bashkia Vlorë SHPALLJE FITUESI
PER POZICIONIN

  • “Specialist” në Drejtorinë e Investimeve të Huaja dhe Integrimit në BE, Bashkia Vlorë.

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 14. Fitues