BASHKIA VLORE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA VLORE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN Specialist Administrim regjistri – G.I.S

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje verifikim paraprak (1)