BASHKIA VAU DEJËS VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA VAU DEJËS VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN

Përgjegjës i Sektorit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK, Drejtoria e Shërbimit Social, Arsimit, Rinisë dhe Sportit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Pergjegjes i Ndihmes Ekonomike dhe PAK