BASHKIA VAU DEJËS VENDE TE LIRA PUNE

BASHKIA VAU DEJËS VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONIN Përgjegjës i Sektorit të Ndihmës Ekonomike dhe PAK

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR

Pergjegjes i Ndihmes Ekonomike dhe PAK (1)