BASHKIA VAU DEJËS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

BASHKIA VAU DEJËS REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

PER POZICIONIN 2 (dy) Specialist në Sektorin e Prokurimeve Publike.

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Verifikim paraprak sp.prokurimeve (1)