BASHKIA VAU DEJËS – PLANIT VJETOR TË PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL PËR VITIN 2019

Për tu njohur me planin vjetor të pranimeve në shërbimin civil për të gjitha kategoritë dhe nivelet për vitin 2019, të Bashkisë Vau Dejës, klikoni mbi dokumentin e mëposhtëm:

 

VENDIMI KRYETARIT PER MIRATIM PLANI VJETOR 2019