BASHKIA VAU DEJËS – “PËR SHPALLJEN E FITUESIT PËR NGRITJEN NË DETYRË NË NIVELIN E ULËT DREJTUES”

Bashkia Vau i Dejes- Shpallja e fituesit

Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Pergjegjes ne Sektorin e Pyjeve