Bashkia Ura Vajgurore VENDE TE LIRA PUNE

Bashkia Ura Vajgurore VENDE TE LIRA PUNE

PER POZICIONET

  • Drejtor I Drejtorisë Juridike, Prokurime, Arkivë-Protokoll, Burime Njerëzore dhe Shërbime Mbështetëse
  • Përgjegjës I Sektorit të Arkivës dhe Protokollit
  • Përgjegjës I Sektorit të Marrëdhënieve me Publikun dhe Çështjet e Diasporës dhe Migracionit
  • Specialist Arkivë-Protokoll
  • Specialist IT
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR kerkese_per_publikim (1)