Bashkia Tropojë – Lista e verifikuar per pranim sherbim civil