BASHKIA TIRANË VERIFIKIM PARAPRAK

BASHKIA TIRANË VERIFIKIM PARAPRAK

PER POZICIONIN 546-Drejtor -Drejtoria Rindertimit te Sherbimeve Sociale,

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 546-494 verifikim paraprak LP (3)